Về tôi:

Xin kính chào quý vị.Tôi tên là Thủy ĐàoJensen, tôi hiện là ứng cử viên cho Hội Đồng Giáo Dục trong Học Khu Brentwood.Tôi ra ứng cử vì tôi mong muốn phục vụ cộng đồng và góp phần xây dựng học khu mỗi ngày một lớn mạnh hơn. Tháng 3 vừa qua, tôi đã thắng cử đầu tiên với tư cách là Đại Biểu Cấp Huyện của đảng Dân Chủ thuộc quận hạt Contra Costa County.

Năm tôi bốn tuổi, tôi là một thuyền nhân tị nạn đã cùng gia đình trốn thoát chế độ cộng sản Việt Nam. Chúng tôi rất may mắn đã được chiến hạm hải quân Hoa Kỳ cứu vớt ở trên biển Thái Bình Dương và đưa chúng tôi đến một trại tị nạn tạm trú trước khi tái thiết tại Hoa Kỳ. Tôi đã học nói tiếng Anh từ trong một trường công cộng. Đối với tôi, nguyên tắc giáo dục cốt lõi nhất là tất cả trẻ em cần được tiếp nhận sự giáo dục tại các trường học công cộng có chất lượng và được sự bảo vệ tốt nhất có thể của nhà trường và các thầy cô giáo, bất kể chủng tộc, màu da, tình trạng kinh tế xã hội, hoặc tình trạng nhập cư của các em. Đây là điều rất quan trọng để duy trì các giá trị chung của chúng ta trong nền giáo dục của dân chủ Hoa Kỳ.

Trước khi trở về California, tôi đã là một cựu giáo sư đại học chuyên về ngành giáo dục trong suốt 7 năm. Tôi đã từng thiết kế và dạy các khóa học về nguồn gốc đa dạng và bình đẳng để chuẩn bị cho các giáo viên bước vào nghề dạy học tương lai. Hiện tại hôm nay, tôi là Ủy Viên thư viện Brentwood, người đại diện kết nối với Ủy Ban thư viện quận hạt Contra Costa County tham dự các cuộc họp với các quan chức để đảm bảo tài trợ đầy đủ cho các thư viện công cộng của chúng ta.

Ngoài ra, tôi là thủ quỹ của hội PTA tại trường tiểu học của con tôi. Năm ngoái, tôi đã viết một khoản tài trợ PTA thành công cho chương trình hai song ngữ Anh / Tây Ban Nha. Chương trình này tạo điều kiện cho phụ huynh tham gia và tập trung vào việc giảng dạy về sự an toàn khi sử dụng internet và thảo luận lành mạnh online cho con em hoc sinh của chúng ta. Tôi hy vong chương trình sử dụng internet an toàn này sẽ mở rộng thêm cho tất cả các lớp học computer trong khu học chánh của chúng ta. Là một một ứng cử viên vững mạnh trong ngành giáo dục, tôi có trình độ chuyên môn về giảng dạy trong việc tạo cơ hội cho tất cả học sinh trở thành những người chăm học suốt đời.

Tôi ra tranh cử Hội Đồng Giáo Dục vì Brentwood rất cần một ứng cử viên vững mạnh trong ngành giáo dục như tôi. Ba điều ưu tiên hàng đầu của tôi đối với Học Khu Brentwood Union là:

1. Cải thiện vấn đề chính sách, bằng cách bênh vực cho Khu Học Brentwood được những nguồn tài nguyên cần thiết đem lại kết quả tốt cho học sinh con em chúng ta.

2. Đảm bảo các dịch vụ về cung cấp và truy cập của Giáo Dục Đặc Biệc được thành lập, với sự hợp tác cùng những đóng góp ý kiến của phụ huynh hoc sinh con em.

3. Làm giảm khoảng cách thành tích của học sinh trong toàn học khu.

Nếu bạn muốn ủng hộ và yểm trợ chiến dịch tranh cử của tôi thì xin hãy nhấn vào nút TẶNG trên đầu trang của menu bar. Cảm ơn sự hổ trợ của bạn!