Tại sao tôi ra ứng cử:

Là một cựu giáo sư đại học chuyên về ngành giáo dục và cũng đã từng là giáo viên dạy khóa tiểu học, tôi có đủ trình độ chuyên môn để phục vụ cho Hội Đồng học khu Brentwood. Tôi ra ứng cử Hội Đồng vì học khu Brentwood rất cần một người đấu tranh quyền lợi cho giáo dục công cộng và hiểu rõ những điều cần thiết của các em học sinh đa dạng chúng ta.

Cập nhật

Về tôi:

Xin kính chào quý vị.Tôi tên là Thủy ĐàoJensen, tôi hiện là ứng cử viên cho Hội Đồng Giáo Dục trong Học Khu Brentwood.Tôi ra ứng cử vì tôi mong muốn phục vụ cộng đồng và góp phần xây dựng học khu mỗi ngày một lớn mạnh hơn.

Năm tôi bốn tuổi, tôi là một thuyền nhân tị nạn đã cùng gia đình trốn thoát chế độ cộng sản Việt Nam. Chúng tôi rất may mắn đã được chiến hạm hải quân Hoa Kỳ cứu vớt ở trên biển Thái Bình Dương và đưa chúng tôi đến một trại tị nạn tạm trú trước khi tái thiết tại Hoa Kỳ. Tôi đã học nói tiếng Anh từ trong một trường công cộng. Đối với tôi, nguyên tắc giáo dục cốt lõi nhất là tất cả trẻ em cần được tiếp nhận sự giáo dục tại các trường học công cộng có chất lượng và được sự bảo vệ tốt nhất có thể của nhà trường và các thầy cô giáo, bất kể chủng tộc, màu da, tình trạng kinh tế xã hội, hoặc tình trạng nhập cư của các em. Đây là điều rất quan trọng để duy trì các giá trị chung của chúng ta trong nền giáo dục của dân chủ Hoa Kỳ.

Trước khi trở về California, tôi đã là một cựu giáo sư đại học chuyên về ngành giáo dục trong suốt 7 năm. Tôi đã từng thiết kế và dạy các khóa học về nguồn gốc đa dạng và bình đẳng để chuẩn bị cho các giáo viên bước vào nghề dạy học tương lai. Hiện tại hôm nay, tôi là Ủy Viên thư viện Brentwood, người đại diện kết nối với Ủy Ban thư viện quận hạt Contra Costa County tham dự các cuộc họp với các quan chức để đảm bảo tài trợ đầy đủ cho các thư viện công cộng của chúng ta.

Đọc thêm